• برنامه نظام تحول سلامت ،مسئولان وزارت بهداشت برای برون رفت ازمشکلات
    برنامه نظام تحول سلامت ،مسئولان وزارت بهداشت برای برون رفت ازمشکلات و بخی از نابسامانی ها در حوضه سلامت

  • متن افتتاحیه بیمارستان بقیه الله لاعظم شهرستان بشاگرد
    متن افتتاحیه بیمارستان بقیه الله لاعظم شهرستان بشاگرد در سال 91

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
 
سامانه ها
 
خدمات الكترونيك
 

بندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان داروپخش تلفن: 2-07633666240  فاكس:07633667201 ايميل:koodakan@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved